• Centrummanagement Weert

Campagne voor nieuw ondernemerschap

Gemeente Weert, Streetwise, Centrummanagement Weert, BIZ-Ondernemers en BIZ-Vastgoed starten gezamenlijk een campagne om nieuw ondernemerschap aan te trekken. De campagne vormt de volgende stap in de aanpak van de leegstand in de binnenstad.

Verbeteren vestigingsklimaat

Streetwise is in januari van start gegaan in Weert en heeft met alle relevante stakeholders gesprekken gevoerd over factoren die het vestigingsklimaat beïnvloeden, zoals huurvoorwaarden en financieringsmogelijkheden. Zowel vanuit de marktpartijen zoals verhuurders en financiers, als vertegenwoordigende partijen zoals BIZ-Ondernemers, BIZVastgoed en Centrummanagement, is breed draagvlak gebleken voor de aanpak. Inmiddels zijn ruim twintig potentiële ondernemers voor de Weerter binnenstad in beeld.


Stimuleringsregeling Binnenstad Weert

Samen met BIZ-Vastgoed en gemeente Weert, heeft Streetwise een stimuleringsregeling uitgewerkt voor ondernemers. BIZ-Vastgoed heeft hier vervolgens de middelen voor vrijgemaakt. Ondernemers die zich vestigen in de binnenstad kunnen gebruik maken van deze regeling om maximaal € 5.000,- subsidie te ontvangen. De regeling is met terugwerkende kracht in werking gesteld per 1 januari 2020.


Fysieke en online campagne

Om de kansen in de binnenstad verder onder de aandacht te brengen bij potentiële nieuwe ondernemers wordt een gezamenlijke campagne opgestart. Deelnemende verhuurders tonen door middel van een ‘Start’-poster op de leegstaande panden de mogelijkheden van begeleiding door Streetwise. Ook gevestigde ondernemers kunnen deelnemen aan de campagne door een sticker met dezelfde informatie op hun etalage te tonen. Daarnaast zijn er ansichtkaarten voor het winkelende publiek die naar bekenden met ondernemersideeën kunnen worden gestuurd. De campagne zal uiteraard ook online zichtbaar worden.